Ústredňa D201RQ/MP3/RACK

Ústredňa D201RQ/MP3/RACK

Ústredňa presného času D201RQ/MP3 nazývaná aj "elektronický školník" slúži predovšetkým ako hudobné školské zvonenie cez rozhlas, automatické vyhlasovanie oznamov a reklám spustením určenej MP3 nahrávky z pamäťovej SD karty. Súčasťou je aj riešenie zapínania rozhlasu.  Je určená pre školy, výrobné podniky, obchodné domy, kostoly (odbíjanie, zvony), športové haly a štadióny, kúpaliská a pod.

ROZHRANIE C485
PODRUŽNÁ LINKA
MODUL 8xRELÉ
DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE
PREVEDENIE
RELÉ
MODUL LAN
Na dopyt
Cena na vyžiadanie
Produktové číslo 10010000
Požiadajte o cenovú ponuku jednoducho pomocou zeleného tlačidla "Vyžiadať cenu". Funguje obdobne ako nákupný košík, ale výsledkom nie je objednávka, ale Žiadosť o cenovú ponuku.
ZÁKLADNÉ ČLENENIE TYPOVEJ RADY:

Ústredne typovej rady D201 sa vyrábajú v prevedení:
 • štandardné - STD, s prehrávačom - MP3, zálohované - UPS, pre veľké systémy jednotného času - MAX
 • v prevedení do racku - RQ, a v prevedení na stenu - PQ
 • všetky ústredne sú vybavené vstupom pre prijímač GPS a rozhraním C232 pre pripojenie k PC
 • ústredne vybavené rozhraním 485 umožňujú synchronizáciu z NTP pomocou prevodníka D213

POZNÁMKA: Všeobecne platí pre celú typovú radu, že do vstupu GPS je možné pripojiť aj prijímač DCF (napr. D110PQ).  


VLASTNOSTI - D201RQ/MP3
 • Ústredňa so vstavaným mp3 prehrávačom a SD-kartou (podpora kariet SD a SDHC s formátom FAT16 a FAT32).
 • Štandardne použitý výstup RELE2, ktorý spína sieť do vstavanej zásuvky pre napájanie rozhlasovej ústredne.
 • Pasívne zálohovanie, t.j. počas výpadku riadené podružné analógové hodiny stoja (ak je použitá podružná linka). Vnútorný čas ústredne je ale v činnosti a hneď po obnovení napájania sa podružné hodiny v zrýchlenom režime posunú na správny čas
 • Kovová skrinka kompatibilná so systémom 19 racku. Pomocou  konfigurátora je možné zvoliť skriňu so skráteným panelom a bez madiel, ktorá je vhodná aj na použitie mimo racku.  Rozmery: 484 x 240 x 92mm alebo stolná varianta 432 x 198 x 88mm.
 • Autonómny chod zabezpečený aj bez vonkajšej synchronizácie. Zálohovaný RTC (Real Time Clock) obvod zabezpečí posun času aj počas výpadku napájania (min. 5 dni)
 • Vstup pre prijímač GPS. Predpokladá sa využitie GPS prijímača, ktorý zabezpečí trvalé vysokú presnosť. Vhodný prijímač je D910SQ.
 • Rozhranie C232 pre pripojenie k počítaču. Použiť možno aj USB virtuálne com prevodníky. 
 • Okrem základnej synchronizácie je možné doplniť prídavnú synchronizáciu z linky 485. Toto rozhranie je obojsmerné, t.j. umožňuje ústredni distribuovať čas získaný napr. z GPS do podružných hodín alebo do podriadených ústrední , alebo naopak prevziať presný čas od nadradenej ústredne.
 • Ústredňu je možné rozšíriť o bezdrôtový DHF systém prevodníkom D216.
 • Nástupca D101


MINIMÁLNA  KONFIGURÁCIA - D201RQ/MP3
 • Vstavaný prehrávač súborov vo formáte MP3 uložených na SD karte prístupnej zvonka ústredne
 • Programovateľné RELE2 podľa času. Spína sieťové napätie do vstavanej zásuvky.
 • Zopnutie RELE2 je možné nastaviť automaticky 15 sekúnd pred každou naprogramovanou audio produkciou. 
 • Zapnutie RELE2 aj manuálne v prípade využívania rozhlasu v manuálnom režime (mimo automatických hlásení)
 • prevedenie do racku
 • Sieťový zdroj 10W je nahradený výkonnejším (22W) v prípade doplnenia podružnej linky.

MOŽNOSTI KONFIGURÁTORA HODÍN - D201RQ/MP3

Konfigurátor umožňuje modifikáciu minimálnej výbavy podľa požiadaviek zákazníka. V tejto kapitole je popis všetkých možnosti 

ROZHRANIE C485:

 • NIE – Rozhranie nie je použité, príslušný konektor nie je osadený
 • ÁNO – Rozhranie 485 je použité. Umožňuje synchronizáciu pripojených zariadení (digitálnych hodín, ústrední presného času) podľa času ústredne alebo naopak umožní prevziať čas od nadradeného zariadenia do ústredne.
PREVEDENIE:
 • DO RACKU - Skriňa ústredne má predný panel predĺžený pre uchytenie v 19 racku. Pre uľahčenie manipulácie sú na prednom panele upevnené madlá.
 • STOLNÉ - Skriňa ústredne má predný panel skrátený na šírku 19 racku. Madlá nie sú použité. Prevedenie je vhodné na umiestnenie na stole resp. na policu, prípadne aj na policu vrámci racku. 

 PODRUŽNÁ LINKA

 • NIE – Podružná linka nie je použitá (štandardná výbava).
 • ÁNO – Podružná linka je k dispozícii. Súčasne musí byť použitý aj silnejší zdroj (22W).
 RELÉ
 • RELÉ2 (ZÁSUVKA 230V/50Hz) – Relé 2 spína sieťové napätie do zásuvky na zadnom panely. Obvod je istený tavnou poistkou s max. hodnotou 6,3A (štadardná výbava)
 • RELÉ1 – Namiesto RELÉ2 je použité RELÉ1. Jeden kontakt relé spína na svorky napätie 24VDC napr. pre motorové 24VDC zvončeky (Táto možnosť platí len ak je súčasne doplnená podružná linka a s ňou aj napájací zdroj 22W). Druhý spínací kontakt RELÉ1 je vyvedený samostatne (označenie RELÉ1 NC).
 • RELÉ1 + RELÉ2 – Použité sú obidve relé

MODUL 8XRELE
 • NIE – Modul nie je použitý, konektor nie je osadený.
 • ÁNO – Modul umožňuje spínať až osem relé podľa naprogramovaných časov. Rele maju vyvedené spínacie kontakty na samostatný konektor Cannor 25-pin. Spínanie je možné použiť len pre napätie 24V.

MODUL LAN
 • NIE – Modul nie je použitý, konektor nie je osadený.
 • ÁNO – Modul umožňuje diaľkový dohľad cez sieť LAN. V súčinnosti s programom MonTIME umožňuje jednoduché nastavenie spínania relé formou prehľadnej tabuľky, ale aj všetky ostatné úkony.

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE
 • NIE – Ústredňa nedisponuje diaľkovým ovládaním.
 • ÁNO – Ústredňa má vo výbave infra diaľkový ovládač, ktorým je možné spustiť priamo číslami nahrávku 1-9 z SD karty. Vhodné využitie je napr. v kostoloch na spúšťanie zvuku zvonov podľa potreby aj bez bezprostredného pristúpenia k ústredni.

TECHNICKÉ PARAMETRE: