Od 1.7.2019 budú musieť Vaše registračné pokladnice fungovať online! Je možné si u nás objednať upgrade balíček, inštaláciou ktorého bude Vaša pokladnica vyhovovať novele. Kontaktujte nás na odbyt@sontek.sk.