eKasa pokladnice

U nás je možné objednať upgrade balíček, inštaláciou ktorého bude Vaša stará fiškálna pokladnica Euro 50 a Euro150 fungovať on-line. Poradenstvo aj ďalšie služby. Kontaktujte nás na odbyt@sontek.sk.